Visjon og Verdier


Vi skaper innovative og varige løsninger for våre kunder

BM-konsern har fire verdier som er forankret i vår arbeidshverdag

checklist/ Handlekraft

checklist/ Utviklende

checklist/ Tydelig

checklist/ Spille god

Disse verdiene skal være kjent for alle ansatte i konsernet og være rettesnor for all vår virksomhet

https://images.ctfassets.net/b9r27cqn991l/1L9NZswewfcLtatDgb91cM/aeddc9eaeb19b42f616e622fb2ba72df/VISJON_OG_VERDIER_1.png https://images.ctfassets.net/b9r27cqn991l/w6aWfpc5KQABABQ4wcIu0/1c01eef6d55a051fdcd621051ef73267/VISJON_OG_VERDIER_2.png

Vår historie


27. mars 1951 ble A/S Bulldozer Maskinlag stiftet av fremsynte og dristige menn Frem til 1993 var A/S Bulldozer Maskinlag ett selskap som fortrinnsvis drev med bergverk og kommunalteknisk entreprenørskap. Den faste arbeidsstokken kunne variere mellom 8 og 15 ansatte, pluss 2 – 3 deltidsansatte.

Datterselskap i A/S Bulldozer Maskinlag:

  1993 - Sigerfjord Sand AS

  1996 - Bulldozer Maskinlag Produksjon AS

  1997 - Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS

  1997 - Bulldozer Maskinlag Eiendom AS

  2006 - Bulldozer Maskinlag Utleie AS

  2012 - Hadsel Maskin AS

  2016 - Henriksen Maskinstasjon AS

  2017 - Bulldozer Maskinlag Geopro AS

  2018 - Rørvakta

  2019 - Hanssen Maskin og Transport AS

1998 var det 25 faste medarbeidere i konsernet som fordelte seg på fire datterselskap: 19 ansatte i Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS, to ansatte i Sigerfjord Sand AS, en ansatt i Bulldozer Maskinlag Produksjon AS og tre ansatte i morselskapet A/S Bulldozer Maskinlag.

Vi fyller 70 år i 2021

https://images.ctfassets.net/b9r27cqn991l/FFQkUf850MzlXOJHJf4Tm/7861c3ae93d0d9680dcdd0d9f59f88f0/Va__r_historie_1.png https://images.ctfassets.net/b9r27cqn991l/4dcaMvmO32RWqwU9wcB43S/af02e58e9f8a8a055d86fc42bbef4fcf/Va__r_historie_2.png

Helse, miljø og sikkerhet


I våre virksomheter kommer sikkerheten ført og vi har en nullskadevisjon i alt vi foretar oss. Vår viktigste ressurs er våre dyktige og engasjerte ansatte. De skal til enhver tid være oppdatert og kurset i virksomhetens HMS-rutiner.

Vi utarbeider HMS-plan til samtlige prosjekter som vi er involverte i og HMS-kurs gjennomføres for våre ansatte ved behov. I tillegg utarbeider vi prosedyrer og sjekklister for å kontrollere og dokumentere våre prosjekter og det daglige arbeidet som vi utført for våre oppdragsgivere.

Målsetningen med et godt HMS-arbeid er å ivareta et trygt arbeidsmiljø, forebygge ulykker og beskytte miljøet mot forurensning.

https://images.ctfassets.net/b9r27cqn991l/4tzpmZKMEqGPut1fwlwMIR/95723dfef987cab2bd94ca65b7575ab1/Helsesikkerhet_og_milj__.png

Sentral Godkjenning


Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS, org.nr: 979473524, er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010. Virksomheten er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder:

Utførelse av:

  Landskapsutforming i tiltaksklasse 3

  Riving - og miljøsanering i tiltaksklasse 2

  Vannforsynings - og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3

  Veg - og grunnarbeider i tiltaksklasse 3

checklist/ Godkjent opplæringsbedrift

Godkjenningen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak av Direktoratet for byggekvalitet: www.dibk.no Godkjenningen er gyldig til 16.08.2024


Bulldozer Maskinlag Produksjon AS, org.nr. 976091701, er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010. Virksomheten er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder:

Utførelse av:

  Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3

checklist/ Yrkesskadeforsikring

checklist/ Godkjent opplæringsbedrift

Godkjenningen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak av Direktoratet for byggekvalitet: www.dibk.no Godkjenningen er gyldig til 16.11.2024


Hadsel Maskin AS, org.nr. 964564027, er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010. Virksomheten er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder:

Utførelse av:

  Landskapsutforming i tiltaksklasse 2

  Veg - og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

checklist/ Ansvarsforsikring

checklist/ Godkjent opplæringsbedrift

checklist/ Yrkesskadeforsikring

Godkjenningen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak av Direktoratet for byggekvalitet: www.dibk.no Godkjenningen er gyldig til 07.02.2022


Henriksen Maskinstasjon AS, org.nr: 915758924, er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010. Virksomheten er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder:

Utførelse av:

  Riving - og miljøsanering i tiltaksklasse 2

  Vannforsynings - og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2

  Veg - og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

Prosjektering av:

  Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1

checklist/ Godkjent opplæringsbedrift

Godkjenningen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak av Direktoratet for byggekvalitet: www.dibk.no Godkjenningen er gyldig til 07.01.2022

https://images.ctfassets.net/b9r27cqn991l/2GDnJdtJ9DukruUWDoqUxE/567bce112f72a65ea207aa3d99588204/SENTRAL_GODKJENNING.png

KONTAKTINFORMASJON TIL KONSERN OG SELSKAPENE


A/S Bulldozer Maskinlag
Sentralbord: 76 11 08 00
e-post: firmapost@bulldozer.no
Gunnar Hegstad
Konsernleder
ghe@bulldozer.no
+47 95 19 55 01

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS
Gunnar Hegstad
Daglig leder
ghe@bulldozer.no
+47 95 19 55 01

Bulldozer Maskinlag Produksjon AS
Morten Johnsen
Daglig leder
mjo@bulldozer.no
+47 95 19 55 10

Bulldozer Maskinlag Geopro AS
Knut Are Ellingsen
Daglig leder
kae@bulldozer.no
+47 95 19 55 12

Bulldozer Maskinlag Utleie AS
Kurt-Jarle Johnsen
Daglig leder
kjo@bulldozer.no
+47 95 19 55 47

Bulldozer Maskinlag Eiendom AS
Gunnar Hegstad
Daglig leder
ghe@bulldozer.no
+47 95 19 55 01

Sigerfjord Sand AS
Gunnar Hegstad
Daglig leder
ghe@bulldozer.no
+47 95 19 55 01

Henriksen Maskinstasjon AS
Jarle N Frantzen
Daglig leder
jarle@henriksenmaskinstasjon.no
+47 91 57 94 56

HANSSEN MASKIN & TRANSPORT AS

Ståle Hanssen

Daglig leder

shmt@online.no

+47 90 05 97 12