HELSE, MILJØ OG SIKKERHET


HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

I våre virksomheter kommer sikkerheten ført og vi har en nullskadevisjon i alt vi foretar oss. Vår viktigste ressurs er våre dyktige og engasjerte ansatte. De skal til enhver tid være oppdatert og kurset i virksomhetens HMS-rutiner.


Vi utarbeider HMS-plan til samtlige prosjekter som vi er involverte i og HMS-kurs gjennomføres for våre ansatte ved behov. I tillegg utarbeider vi prosedyrer og sjekklister for å kontrollere og dokumentere våre prosjekter og det daglige arbeidet som vi utført for våre oppdragsgivere.


Målsetningen med et godt HMS-arbeid er å ivareta et trygt arbeidsmiljø, forebygge ulykker og beskytte miljøet mot forurensning.