VISJON OG VERDIER


VISJON OG VERDIER

Vi skaper innovative og varige løsninger for våre kunder

BM-konsern har fire verdier som er forankret i vår arbeidshverdag

• Handlekraft

• Utviklende

• Tydelig

• Spille god

Disse verdiene skal være kjent for alle ansatte i konsernet og være rettesnor for all vår virksomhet