VINTERVEDLIKEHOLD


VINTERVEDLIKEHOLD

Vi utfører vintervedlikehold som snørydding og strøing av

  Veg

  Busslommer

  Gang- og sykkelveg (gangbane)

  Fortau

  Parkeringsplasser

  Snuplasser

  Andre plasser (eksempel ved bygg og anlegg)

Våre kunder er

  Offentlige oppdragsgivere

  Bedrifter 

  Privatpersoner