VANN OG AVLØP


VANN OG AVLØP

Vi utfører vann- og avløpsarbeider på oppdrag fra offentlige myndigheter, bedrifter og private aktører. Våre fagarbeidere innehar nødvendig kompetanse for å rehabilitere, utbedre og kontrollere vann- og avløpsledninger.

  Lekkasjesøking på vannledninger

  Utbedring av skader på vann- og avløpsledninger

  Høytrykksspyling av vann- og avløpsledninger

  Rørinspeksjon med kamera av avløpsledninger med film og rapport

  Slamsuging av alle typer kummer, tanker og sluker

  Vi tilrettelegger og tilbyr rensing, kontroll og fjerning av oljetanker.

  Oppgravde og klargjorte oljetanker leveres som spesialavfall til godkjent deponi/avfallsselskap.

  Avfall deponeres på godkjent avfallsmottak

  Vi lager deklarasjon og utfører arbeidet i henhold til gjeldende regelverk