TRANSPORTTJENESTER


TRANSPORTTJENESTER

Maskinflytting:

Lastebil med krokløft: Flytting av maskiner og utstyr på maskinflak. Lastekapasitet: 0 -16 tonn

Jumbo-maskinsemi med uttrekk på 6 meter: Lastekapasitet: 0 – 44 tonn.

Tungtrekker med lavbygd brønn-henger. Kan laste høyt, langt og tungt: Lastekapasitet: 0 – 66 tonn.

Massetransport:

Lastebiler 3 og 4 aksler, med eller uten henger og tippsemier.

Kranbiler: 19,5 t/m, 65 t/m og 85 t/m med hengere.