SPYLING OG SLAMSUGING


SPYLING OG SLAMSUGING

Rørvakta AS utfører rørinspeksjon, spyling og slamsuging. Rørinspeksjon ved bruk av avansert kamerautstyr. Utfører kartlegging og TV-inspeksjon av rør før og etter inngrep. Inspeksjonen filmes og lagres som dokumentasjon. Spyling og slamsuging av tette vann- og avløpsrør åpnes ved bruk av høytrykksspyling med kaldt eller varmt vann, eller vi utføre rensing med roterende dyser.

  Avløpsledninger – tining og spyling

  Fjerning/suging av alle typer flytende og godt fuktige masser

  Husdyrgjødsel – suging og transport til anvist sted

  Høytrykksspyling for å fjerne grus, røtter, rust og andre avleiringer i rør

  Oversvømte garasjer, kjellere og portrom - slamsuging og tømming.

  Rør - tining og spyling

  Sandfang – spyling og tømming. Leveres til godkjent deponi.

  Septiktanker - slamsuging og tømming. Leveres til godkjent deponi.

  Slam og fettavskillere - tømming og spyling. Leveres til godkjent deponi.

  Vannledninger – tining, rensing og utspyling

  Veier og parkeringsplasser - spyling

Vi utfører forebyggende tiltak Vær i forkant av problemet. Vannlekkasjer og avløpsblokkeringer kan påføre store materielle skader på materiell og eiendom.