SALG AV MASSER


SALG AV MASSER

Bulldozer Maskinlag Produksjon produserer CE-godkjente masser i forskjellige pukkfraksjoner:

  Strøsand: 2-6mm

  Subbus: 0-8mm

  Grus: 0-16mm og 0-32mm

  Singel: 8-16mm og 16-32

  Kult: 10-63mm og 32-120mm

  Vi lagrer 2-6mm og 8-16mm i telthall for å hindre innblanding av snø og tele.

Produktene omfattes av følgende standarder:  NS-EN 13242: 2002+A1:2007+NA:2009, og våre produkter kan brukes som tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging.

Våre pukkverk:

  Brattåsen, Hadsel kommune

  Karihaugen, Sortland kommune

Vi har egne mobile knuseverk og tilvirker også spesielle fraksjoner på bestilling. Massene selges over vekt og leveres til kunden etter avtale.

Kontakt oss på:

Telefon: +47 916 15 897

E-post: ebe@bulldozer.no