KONSULENT


KONSULENT

Bulldozer Maskinlag Geopro AS har lang erfaring i:

  Konsulenttjenester

  Leveranser innenfor bygg og anlegg

  Eiendomsutvikling samt prosjektadministrasjon.


Våre kunder er:

  Offentlige myndigheter

  Bedrifter og private aktører.


Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen prosjektadministrasjon etter kundens behov, uavhengig av oppdragets størrelse.


Prosjektering av:

  Fyllinger

  Tomter

  Veier

  Masseuttak

  Gater

  Utomhus arealer

  Parker

  Søknader

  Bygningsmessige- og tekniske tjenester etter kundens behov, uavhengig av oppdragets størrelse.