KONSULENT


KONSULENT

Bulldozer Maskinlag Geopro AS har lang erfaring i:

  konsulenttjenester

  leveranser innenfor bygg og anlegg

  eiendomsutvikling samt prosjektadministrasjon.

Våre kunder er:

  offentlige myndigheter

  bedrifter og private aktører.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen prosjektadministrasjon etter kundens behov, uavhengig av oppdragets størrelse.

Prosjektering av:

  Fyllinger

  Tomter

  Veier

  Masseuttak

  Gater

  Utomhus arealer

  Parker

  Søknader

  Bygningsmessige- og tekniske tjenester etter kundens behov, uavhengig av oppdragets størrelse.