GRØNTANLEGG


GRØNTANLEGG

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS prosjekterer eller oppgraderer grøntanlegg:

  Bark/jord/singel/asfalt

  Belegningsstein

  Beplantning/vegetasjon

  Brostein

  Ferdigplen

  Grunnarbeid og legging av granitt

  Heller

  Kantstein

  Opparbeiding for beplanting av deler eller hele eiendommen

  Skifer

  Støttemurer

  Trapper

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS prosjekterer og bygger ditt nye uteområde! Vi har fagkompetanse i anleggsgartnerfaget, med erfaring fra både mindre private og større offentlige grøntanlegg. Vi utfører alt av arbeid innen landskapsutforming og ivaretar hele prosessen fra uttrauing til ferdig toppdekke. Ønsker du å opparbeide plen og hage med jord og beplantning, eller gårdsplass med natur og betongstein? Vi utfører arbeidet og sørger for et godt resultat, tilpasset dine behov og omgivelsene rundt.