OPPMÅLING


OPPMÅLING

Bulldozer Maskinlag Geopro AS har lang og bred erfaring innenfor landmåling. Vi tilbyr tjenester for offentlige myndigheter, bedrifter og private aktører. Vi utfører innmålinger og utsetting etter spesifikasjoner og bestilling fra byggherre og gjeldende lover og regler. Dokumentasjon i form av tegninger, sjekklister og beskrivelser. Vi utfører:

  Areal og volumberegninger

  Damanlegg o.l.

  Byggegroper

  Fyllinger

  Tomter - små og større prosjekt

  VA-nett

  Vei

  Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

  Masseberegning

  Målebrev

  Sluttdokumentasjon i standardiserte format.

  Innmåling terreng

  Påvisning av eiendomsgrenser

  Innmåling og utsetting av infrastruktur

  Vi tilbyr måletjenester med totalstasjon, GPS, undervannsdrone (ROV) og drone (RPAS)Vi lager digitale 3D modeller av prosjekter som vi blant annet bruker i våre gravemaskiner. Digitale 3D modeller bidrar til nøyaktighet og kvalitet på utførelsen av samtlige grave-oppdrag.