GEO & MILJØ


GEO & MILJØ

Bulldozer Maskinlag Geopro AS leverer tjenester innen:


    Miljøkartlegging av bygg

    Miljøundersøkelser av forurenset grunn

    Geotekniske grunnundersøkelser

    Miljørådgivning