DRENERING


DRENERING

Drenering i terreng handler i hovedsak om å forhindre at vann blir stående mot grunnmuren. Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS har over flere tiårs virke tilegnet seg praktisk og teoretisk kunnskap med fuktsikring av grunnmur under terreng. Vår lange erfaring kombinert med SINTEF Byggforsks anvisninger, gjør at vi anbefaler at utvendig drenering og fuktsikring av grunnmur utføres på følgende måte:

Fuktsikring av grunnmur

  Oppgraving langs grunnmur ned til bygningens eksisterende såle, eller gamle drensrør.

  Oppgravde masser skiftes ut med CE-godkjente masser fra godkjent massetak.

  Grunnmuren rengjøres og utbedres for sår, sprekker og hull.

  Vannavvisende slemming påføres muren.

  Til de av kundene som ønsker utvendig isolering av grunnmur, tilbyr vi å montere plater som i tillegg til å ha en isolerende effekt, reduserer risikoen for kondensdannelse. Isolasjonsplatene har falseskjøter og vannledende struktur, og påvirkes ikke av fukt, regn, snø eller frost.

  Det legges vortepapp.

  Drensrør monteres i grøftetraseèn og drensledningene omfylles med finpukk.

  Anbefaler dreneringsrør Ø-110.

  TEK-10 og TEK-17 beskriver separate, lukkede overvansrør Ø-110 for tilkobling av taknedløp.

  Vi anbefaler egen stakekum for sammenkobling av overvannsrør og taknedløp.

  Fiberduk rundt omfyllingen forhindrer gjenslamming av drensrørene.

  Grunnmurdslisten monteres og pusses inn i grunnmuren ved anledning.