BORING OG SPRENGING


BORING OG SPRENGING

Boring og sprenging Vi har utstyr og kompetanse for å ta store og mindre bore- og sprengningsjobber

  Borerigger og boretårn fra 3-30 tonn

  Håndholdt boreutstyr

  Bergsprengere med god kompetanse

  ADR-transport av farlig gods

  Bergsprengningsleder og sikkerhetsrådgiver

  Utstyr for måling av rystelser ved sprengning