BORING GJENNOM VEI


BORING GJENNOM VEI

Retningsstyrt boring Bulldozer Maskinlag Entreprenør har utstyr for å bore i løse masser på en retningsstyrt måte. Med dette utstyret kan man unngå å grave grøft for rør.

    Borer i masser som jord og morene

    Dimensjoner 40-250mm

    Praktisk borelengde rundt 100 meter

    Hovedsakelig for legging av trekkerør men kan også brukes til selvfallsledning der man har mye fall på ledningen