cover-photo

RUSSVIK MINIKRAFTVERKT

RUSSVIK MINIKRAFTVERKT

Byggherre: Nordkraft AS

Grunnentreprenør: Bulldozer Maskinlag Entreprenør.

Oppstart 01.02.2020

Ferdigstillelse: 01.02.2021

Litt om prosjektet:

Russvikelva ligger i Tyssfjord kommune i Norland og renner gjennom Russvikdalen fra vannskillet mot Nordalen til utløpet i Inner Tyssfjorden ved Russvik. Kraftverket skal utnytte et ca 99 m fall med inntaksdam. Kraftverket bygges som veiløst prosjekt med adkomst via båt fra Kjøpsvik. Fra kraftstasjon til inntaksområdet eksisterer det en anleggsvei som skal brukes i byggeperioden.

Stasjonen skal bygges med maskingulv. Bygget føres opp i betong.

Nedre Botnelva ligger i Russvikdalen og drenerer til Russvikvannet. Kraftverket skal utnytte et fall på ca 410 m.

Adkomst til øvre del vil gå gjennom nedre del og vei anlagt på sørsiden av Russvikvannet.