cover-photo

ÅNSTADBLÅHEIA VINDKRAFTVERK

ÅNSTADBLÅHEIA VINDKRAFTVERK I SORTLAND KOMMUNE

Ånstadblåheia vindkraftverk bestå av 14 turbiner av typen Vestas 3,6 MW og ha en samlet installert effekt på 50,4 MW. Det interne veinettet er bygd av Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS og har en samlet lengde på om lag 11,2 km. Anleggsarbeidene til Ånstadblåheia vindkraftverk hadde oppstart 6.3.2017, og Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS overleverte prosjektet til byggherren 20.07.2018.