cover-photo

ANDFJORD SALMON

ANDFJORD SALMON

Oppstartsbasseng. Andfjord Salmon AS skal på Kvalnes bygge et anlegg for landbasert fiskeoppdrett. Anlegget er planlagt med bassenger sprengt ned i fjell, et avansert anlegg for vannsirkulasjon og rensing og havn med molo.

Arbeidet omfatter planering, sprengning, utfylling i strandsonen og betongarbeider i tilknytning til bassenget. Bulldozer Maskinlag Entreprenør er innleid som underentreprenør av Leonhard Nilsen & Sønner.

Arbeidet består i:

1. Graving av mineralske løsmasser som er brukbar til byggeformål. Disponeres til salg eller mellomlager på tomt. 2.  Boring av prøvehull og innlekkasjemåling samt eventuelt injeksjonsarbeid for oppstartsbasseng. 3. Sprengning grop til bassenget. Masseflytting av sprengsteinsmasser for disponering internt på tomta. 4. Sprengning av grøfter for vanninntak og utløp. Prosjektorganisasjon:

  • Prosjektleder: Per Olav Jore